Aktualności

Wybierasz się do Leszna? O to najważniejsze informacje

Mecz pomiędzy Unią Leszno, a Falubazem Zielona Góra jest meczem "PODWYŻSZONEGO RYZYKA", w związku tym prosimy Kibiców drużyny Gości o zastosowanie się do poniższych wytycznych.

Kibiców drużyny Gości zobowiązuje się do:
1. Posiadanie dokumentu tożsamości przez każdego uczestnika zorganizowanego wyjazdu do wglądu w każdym czasie na wezwanie Policji i służby ochrony.
2. Dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL) muszą zostać uzupełnione na kuponie kontrolnym biletu.
3. Osoby niepełnoletnie będą przyjmowane tylko z dorosłym opiekunem.
4. Ze względu na procedury wynikające z meczu o podwyższonym ryzyku. prosimy Kibiców Gości o przybycie na stadion do godziny 17:30.

Bilety:
Cena biletu dla kibiców Falubazu Zielona Góra wynosi 40 zł. Zakupu biletów będzie można dokonać w punkcie sprzedaży bezpośrednio przy sektorze kibiców gości. Każdy kibic Falubazu Zielona Góra jest zobowiązany do wpisania swoich danych osobowych (imię, nazwisko i PESEL) na bilecie.

Dojazd na stadion:
Dojazd na stadion odbywać się będzie ul. Dożynkową, następnie ul. Lipową, ul. 1-go Maja, ul. Leśną do ul. Okrężnej gdzie znajduje się parking.Parkingi:
Parking dla autobusów oraz busów znajduje się bezpośrednio przy Sektorze Gości. Dla samochodów osobowych zorganizowany będzie parking przy ul. Okrężnej ( na przeciwko jednostki Straży Pożarnej). Parking czynny będzie od godziny 16:30. W przypadku zapełnienia parkingu przy ul. Okrężnej dla samochodów osobowych Kibiców drużyny Gości udostępnione zostaną miejsca parkingowe na ul. Strzeleckiej

W celu ułatwienia kierowania ruchem Kibiców drużyny Gości prosimy o umieszczenie białej kartki za przednią szybą samochodu.

Informacje dodatkowe:
1. Kibice Falubazu Zielona Góra zostaną przyjęci do sektora GOŚCI, w którym znajduje się punkt sprzedaży napojów i żywności konfekcjonowanej oraz bezpłatna toaleta stacjonarna.
2. Przed wpuszczeniem kibiców gości do sektora (klatka) zostanie przeprowadzona obowiązkowo kontrola osobista kibiców gości mająca na celu wykluczenie posiadania
a. Pirotechniki (wszelkiego typu)
b. Narzędzi niebezpiecznych (wszelkiego typu)
c. Alkoholu.
d. Napoi konfekcjonowanych
e. Flag, transparentów z hasłami obrażającymi Unie Leszno, a w szczególności: pracowników, członków Zarządu klubu, zawodników , sponsorów, gości klubu, władz miasta, województwa itd.
f. Flag, transparentów z hasłami obrażającymi Klub Gości
g. Transparentów z hasłami wykraczającymi poza akcje wspierania swojej drużyny, a w szczególności treści politycznej.
h. Sektorówek i Barwówek wszelkiego typu.