Gmina Sulechów położona jest w południowo-wschodniej części województwa lubuskiego, około 20 kilometrów na północny wschód od Zielonej Góry i około 80 km od granicy z Republiką Federalną Niemiec. Od północy graniczy z gminami: Skąpe, Świebodzin, Szczaniec, od zachodu z gminą Czerwieńsk, od południa z gminą Zielona Góra i od strony wschodniej z gminami: Babimost, Trzebiechów i Kargowa. Od południa naturalną granicą jest rzeka Odra. Gmina zajmuje powierzchnię 236 km². Administracyjnie w jej skład wchodzi 26 miejscowości, które tworzą 20 sołectw.

Położenie Gminy pośrodku województwa, bliskie sąsiedztwo Zielonej Góry, przebieg ważnych dróg o znaczeniu krajowym trasa szybkiego ruchu S3, bliskość węzła komunikacyjnego autostrady A2 w Świebodzinie, żeglowna rzeka Odra oraz niewielka odległość od granicy z Republiką Federalną Niemiec są bez wątpienia dużymi atutami dla inwestorów.

Obszar Gminy zamieszkuje ponad 24000 mieszkańców. Użytki rolne zajmują prawie 49%, zaś obszary leśne stanowią blisko 39% powierzchni gminy. Lasy w większości to siedliska borowe, a dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna. Lasy liściaste występują głównie w dolinie Odry, gdzie tworzą tzw. lasy łęgowe, a kilkaset hektarów litych drzewostanów robiniowych (akacjowych), położonych w rejonie miejscowości Górzykowo i Nowy Świat, to jeden z największych kompleksów tego gatunku w naszym kraju.

Na terenie gminy swoją siedzibę ma Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczelnia prowadzi między innymi studia na następujących kierunkach: administracja, ogrodnictwo, technologia żywienia, energetyka, turystyka i rekreacja oraz gospodarka.

Dodatkowo w miejscowości Klępsk znajduje się renesansowy drewniany kościół, który stanowi perłę architektury sakralnej na terenie Gminy Sulechów. Położony w odległości 9 km na wschód od Sulechowa w kierunku Babimostu, zaliczany jest przez historyków sztuki do czołowych zabytków materialnej kultury sakralnej w Europie Środkowej. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. uznany za pomnik historii. Obiekt o konstrukcji szachulcowej, z aranżacją przestrzeni zgodną z duchem ortodoksyjnego luteranizmu przełomu XVI i XVII wieku. Największym bogactwem kościoła jest jego urzekająca polichromia. W świątyni znajduje się aż 117 biblijnych malowideł.