Stowarzyszenie Zielonogórski Klub Żużlowy


To w barwach Stowarzyszenia młodzi adepci odbywają zajęcia w szkółce żużlowej, zdają egzamin na certyfikat oraz uczestniczą w zawodach juniorskich, MDMP i MMPPK. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest zatem szkolenie młodzieży.

Wszystkie zadania stowarzyszenia ZKŻ Zielona Góra przedstawiają się następująco:
1. Zrzeszanie i aktywizowanie osób sportowo uzdolnionych do uprawiania sportu,
2. Organizowanie systematycznego szkolenia sportowego przy pomocy fachowej kadry trenersko - instruktorskiej,
3. Organizowanie zawodów i imprez rekreacyjnych,
4. Uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym oraz imprezach organizowanych przez organizacje i instytucje zajmujące się rozwojem kultury fizycznej i sportu,
5. Gromadzenie, konserwację sprzętu i urządzeń sportowych.

Dane Stowarzyszenia
Zielonogórski Klub Żużlowy w Zielonej Górze
ul. Wrocławska 69
65-218 Zielona Góra
NIP: 973-01-47-973
Regon: 970398879
Konto: 29 1140 1850 0000 2417 5500 1001
KRS: 0000156865 VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Zarząd:
Kamil Kawicki - Prezes Zarządu
Jakub Szyszka- Wiceprezes Zarządu
Michał Kociński - Wiceprezes Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Michał Pepiński - Przewodniczący
Wojciech Kramarczuk - Członek
Piotr Turzański - Członek