Aktualności

Komunikat ZKŻ SSA

14 października 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZKŻ SSA, które dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Aktualnie w skład Rady Nadzorczej ZKŻ SSA wchodzą: Stanisław Bieńkowski jako jej przewodniczący, a także Monika Zapotoczna, Konrad Witrylak i Wojciech Domagała.

Z dotychczasowych funkcji w ZKŻ SSA zrezygnowali Artur Haładyn i Wojciech Domagała.

Wojciech Domagała jako Członek Rady Nadzorczej, do dnia wyboru nowego Prezesa Zarządu, został wyznaczony do pełnienia obowiązków Członka Zarządu spółki.